0 (800) 30-30-32 Усі способи зв'язку
Звернення споживачів, повідомлення споживачів та інших осіб про належність споживача до захищеної категорії приймаються:
Гаряча лінія 0 (800) 30-30-32
Щодня пн-пт 8:00-21:00
сб-нд 8:00-20:00
дзвінок безкоштовний
FAQ
ua
ru

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«РОЗІГРАШ ЗА ОПИТУВАННЯ»

1. Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення акції «Розіграш за опитування» (надалі – Офіційні умови), мають такі значення:

Ломбард або Організатор – Повне Товариство «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТИ» І КОМПАНІЯ», місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 101. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Серія АД №039996 от 12.08.2014. Ліцензія Нацкомфінпослуг розпорядження № 195 від 21.01.2016 переоформлена 26.01.2017 на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163  «Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»

Клієнт – повнолітній громадянин України, у якого є діючий договір або такий договір, правовідносини за яким припинено.

Розіграш  – визначення переможців методом випадкових чисел за допомогою random.org

Акція – Акція «Розіграш за опитування», в рамках якої Клієнти, які оформили кредит під заставу та заповнили анкету у електронній формі, надіслану як посиланням у СМС повідомлені.

Договір – договір про надання фінансового кредиту та застави, укладений між Ломбардом та Клієнтом щодо надання фінансового кредиту, що включає в себе в якості складових та невід‘ємних частин Умови надання та обслуговування кредиту ПТ «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТИ» І КОМПАНІЯ».

Приз – це майно або грошові кошти, у тому числі сертифікати, що підлягають виплаті (видачі) учаснику у разі його виграшу в акції відповідно до оприлюднених умов її проведення;

Застава – майно у відповідності до Закону України «Про заставу».

2. Мета Акції

2.1 Метою проведення Акції є збільшення популярності кредитних продуктів Організатора серед власних та нових клієнтів Ломбарду, та заохочення Клієнтів до користування кредитними продуктами.

3. Терміни і територія проведення Акції

3.1 Акція проводиться на всій території України за винятком тимчасово окупованих території Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей.

3.2 Акція діє в період з 29 червня 2021 року до 04 липня 2021 року.

  • Дата розіграшу – 06 липня 2021 року;
  • з 06 липня 2021 року до 12 липня 2021 року - вручення призів.

4. Загальні умови Акції

4.1 Можливість виграти та отримати приз діє для Клієнтів, які оформили Договір під заставу на будь-яку суму або для таких клієнтів, зобов’язання за договором яких припиненні (які мали історію кредитування).

4.2. Клієнту для участі в розіграшу необхідно:

  • Мати діючий або закритий договір;
  • Заповнити анкету у електронній формі, надіслану Організатором у вигляді посилання надісланого у СМС повідомлені.

05 липня 2021 року буде проходити розіграш 10 призів:

  • 6 призів – поповнення мобільного рахунку на 50 грн;
  • 3 призи - поповнення мобільного рахунку на 100 грн;
  • 1 приз - Фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5.

4.3. Беручи участь в Акції, Клієнт підтверджує ознайомлення і згоду з умовами участі в Акції.

4.4. Офіційні умови Акції розміщені на промо-сторінці https://blago.ua/ua/rozygrys-za-opros

4.5. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, розмір Винагороди, про що завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів за 5 (п’ять) робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на промо-сторінці https://blago.ua/ua/rozygrys-za-opros. Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сайті Організатора.

4.6. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції будуть розповсюджуватись на всіх Клієнтів.

4.7. При виникненні ситуації, в результаті якої можлива неоднозначна трактовка даних Правил, а також виникнення будь-яких спірних питань та/чи питань, що не урегульовані даними Правилами, рішення щодо його розуміння приймає Організатор. Рішення Організатора є остаточним і перегляду не підлягає.

4.8. Організатор не оплачує затрати Клієнта на отримання призів, в тому числі витрати на дорогу до місця отримання призу та інші затрати, пов’язані з отриманням призу.

4.9. Клієнт для отримання призу зобов’язаний надати оригінал паспорту.

4.10. Умови обробки персональних даних учасників Акції

Учасники акції розуміють та погоджуються з тим, що Організатор здійснює обробку персональних даних учасників акції відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Під обробкою розуміється будь-яка дія або сукупність дій Організатора, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Місцезнаходженням персональних даних: м. Київ, вул. Жилянська, 101.

Приймаючи участі у акції Клієнт як суб’єкт персональних даних погоджується з тим, що йому повідомлено про володільця персональних даних, тобто Організатора, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:

Склад персональних даних: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце реєстрації клієнта та місце фактичного проживання, серія та номер паспорту або іншого документу, дата та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податку, номер мобільного телефону.

Мета збору персональних даних: організація та проведення акції «Розіграш за опитування» з можливістю визначення переможців такої акції.

Клієнт погоджується з тим, що Організатор має право передавати персональні дані Клієнта, повністю або частково, третім особам без повідомлення про це Клієнта, в тому числі будь-якому бюро кредитних історій (в тому числі, але не обмежуючись, Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Міжнародне бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» тощо), банкам, фінансовим установам, органам державної влади, компаніям по стягненню заборгованості, операторам телекомунікаційного (мобільного) зв’язку стосовно номерів телефонів.

Результати розіграшу