Я як Клієнт надаю свою згоду на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ел Джи Мікрофінанс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37615055, має право на обробку моїх персональних даних, тобто право на вчинення дії або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування,зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),знеособлення,знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, що дозволяють ідентифікацію мене як фізичної особи та були надані мною та/або містяться у виданих на моє ім’я документах для таких цілей:

  1. встановлення/з’ясування моєї особи як клієнта Товариства та/або моєї кредитоспроможності необхідної для визначення фінансової та правової можливості надання мені фінансових послуг;
  2. надання мені як Клієнту будь-яких фінансових послуг;
  3. передачу мені як Клієнту інформації, яка містить рекламно-інформаційний характер (в тому числі щодо нових продуктів та послуг Товариства) або будь-якої іншої інформації про стан моєї заборгованості за будь-яким договором, укладеним з Товариством, шляхом відправлення Товариством текстового повідомлення (SMS) на наданий мною номер мобільного телефону та/або іншими засобами (в тому числі за допомогою третіх осіб), обраними на власний розсуд Товариством;
  4. перевірки достовірності наданих мною персональних даних, в тому числі за допомогою послуг інших осіб, та їх використання і передання в процесі здійснення будь-яких дій, спрямованих на погашення існуючої заборгованості за будь-яким договором, укладеним з Товариством;
  5. отримання від оператора телекомунікацій, який надає мені телекомунікаційні послуги, інформації про надання та отримання мною телекомунікаційних послуг, з метою отримання мною фінансових послуг, визначення коефіцієнту телекомунікаційної поведінки за моїм мобільним номером телефону (MSISDN) шляхом звернення до вказаних операторів телекомунікацій. Оператор телекомунікацій має право здійснювати обробку відповідних даних про надані мені послуги та передавати їх Товариству з обмеженою відповідальністю «Бі Ел Джи Мікрофінанс», з метою надання мені фінансових послуг;
  6. здійснення Товариством інших дій, що не заборонені законодавством України та обираються Товариством на власний розсуд.

Підписанням цієї Заявки я надаю свою згоду на доступ до моїх персональних даних третім особам, в тому числі часткового або повного права обробки цих даних та/або передачу таких даних, що визначається Товариством самостійно на власний розсуд, в тому числі з метою перевірки достовірності наданих мною персональних даних та/або контактних даних, визначення коефіцієнту телекомунікаційної поведінки, для захисту інтересів Товариства, зокрема, але не виключно, у випадку звернення до суду, у випадку відступлення Товариством права вимоги за кредитним договором, укладеним зі мною тощо, при чому така передача персональних даних не потребує подальшого окремого повідомлення мене як Клієнта.

Під третіми особами, зазначеними вище у цьому пункті Дозволу, маються на увазі колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, Бюро кредитних історій, а також будь-які інші особи (як фізичні, так і юридичні), яким Товариство надає доступ до персональних даних/здійснює передачу моїх персональних даних як Клієнта, а також судові та правоохоронні органи згідно чинного законодавства. Зазначена у цьому пункті Згода є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії.

Підписанням цієї Заявки також підтверджую ознайомлення зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних», метою збору даних та осіб, яким передаються або можуть передаватись мої персональні дані, та, у зв’язку з цим, мені як Клієнту не потрібне окреме письмове повідомлення про обставини такої передачі.

Підписанням цієї Заявки даю згоду Товариству на здійснення фотозйомки щодо себе, зберігання та поширення таких фотографій у випадках порушення умов укладеного договору між мною та Товариством